logo

Themabijeenkomst diversiteit

cartoon Respect is luisteren

Wat is respect? Met die vraag startte op 14 februari 2017 de SAOP-themabijeenkomst ‘Een wereld van percepties’. Een woord dat de aanvoerders van de teams die deelnemen aan de Champions League ‘gewoon’ op hun aanvoerdersband hebben staan. In een diverse samenleving als de onze is de verwachting dat de politie zich respectvol en dienstbaar opstelt. Maar zo’n simpel woord als respect bleek bij de deelnemers, die allemaal werkzaam zijn in de politieorganisatie of daarbij nauw betrokken zijn, al veel verschillende gedachten en gevoelens op te roepen.

Reflectie op eigen blik en handelen

Er volgden deze middag nog meer eyeopeners: wat doet het met je als jij een slap handje krijgt of helemaal genegeerd wordt, terwijl je buurman een ferme handdruk krijgt? En betekent die open hand eigenlijk niet iets heel anders dan ik dacht? Op deze manier keken de deelnemers op een nieuwe manier naar hun eigen (voor)oordelen. Ze werden zich bewust van de noodzaak om te reflecteren op je eigen handelen en daarover het gesprek aan te gaan. Dat behoort tot het vakmanschap van elke medewerker binnen de politieorganisatie.

Diversiteit bespreekbaar blijven maken

Reflectie op de werkvloer kan pas plaatsvinden als elke politiemedewerker zich veilig voelt op de werkvloer en zich met respect behandeld voelt, was de gezamenlijke conclusie. Maar daarvoor is het belangrijk dat de politieorganisatie de omslag maakt van afrekencultuur naar aanspreekcultuur, zo merkte een van de deelnemers op. Dat vraagt om verantwoordelijkheidsgevoel, discipline en doorzettingsvermogen. Het is belangrijk om de diversiteit binnen de politieorganisatie en de cultuuromslag die dat vraagt, bespreekbaar te blijven maken.

Gert-Jan Kleijne van Comic House verbeeldde de themabijeenkomst in een aantal treffende cartoons die je hierbij ziet staan.

Datummaart 12, 2020