logo

Actueel

Politie Oost-Brabant gaat voor gezond werken met uniform yoga

De politie-eenheid Oost-Brabant voerde in 2017 het project  ‘Uniform yoga’ uit met financiering van SAOP. Binnenkort worden de resultaten van het project in Oost-Brabant gepresenteerd. Yoga gekoppeld aan mentale kracht Bij het project Uniform yoga in Oost-Brabant werd yoga ingezet als tool om de training mentale kracht te kunnen toepassen, verdiepen en borgen. Yoga helpt voor meer flexibiliteit, mentale en fysieke kr
Lees meer

Blauw Talent: driekwart kandidaten doorloopt twee selectiedagen

Sinds 2016 loopt het door SAOP gesubsidieerde project Blauw Talent, dat als doel heeft multicultureel talent te behouden voor de politie. Door kansrijke kandidaten extra te trainen wordt geprobeerd te voorkomen dat zij uitvallen tijdens de selectieprocedure voor de Politieacademie. Voor de uitvoering van het project werken de Nationale Politie, afdeling IDU, en Azur trainingen samen. Wat zijn de resultaten tot nu toe
Lees meer

‘Vitaal in uniform’ slaat bruggen in veiligheidssectorHoe ben en blijf je vitaal in uniform? Zo’n 90 bezoekers van de politie, brandweer, ambulancedienst, defensie en DJI gingen op 20 april aan de slag met dit thema in de Kromhoutkazerne in Utrecht. Het CAOP en APG organiseerden de bijeenkomst om bruggen te slaan tussen de verschillende veiligheidssectoren. Want de uitdaging waar de medewerkers voor staan, is bij alle uniformdiensten hetzelfde. Marc Lammers, de ho
Lees meer

SAOP gaat door!

Ook de komende jaren heeft de sector Politie een eigen arbeidsmarktfonds om  goede initiatieven en projecten in de sector financieel te ondersteunen. In het georganiseerd overleg hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) en de vakorganisaties onlangs afgesproken om hiervoor ook vanaf 2019 middelen te reserveren. Voor 2017 en 2018 is afgesproken innovatieve projecten uit de algemene reserve van SAOP t
Lees meer

Conspire2inspire: toekomst politie

Op 22 juni jl. was het derde (en tevens laatste) door SAOP gesponsorde congres Conspire2inspire. Op deze bijeenkomst stond de toekomst van de politie centraal. De aanwezigen lieten zich bij hun gesprekken over de toekomst van de politie inspireren door Matthieu Weggeman die inging op onzichtbaar leiderschap en ruimte voor professionals. Ook dit congres leidde weer tot goede ideeën voor initiatieven om de politie te v
Lees meer

Nieuw project: Camerabeelden en autisme

In september heeft het bestuur van SAOP het project ‘Camerabeelden en autisme’ van de eenheid Den Haag gehonoreerd. Het project past binnen het beleidsthema ‘Diversiteit’ van SAOP. Doel van dit pilotproject is te onderzoeken of medewerkers met autisme geschikt zijn om het uitkijken van camerabeelden in opsporingsonderzoeken over te nemen van rechercheurs. De pilot is nu al een succes waardoor rechercheurs zich met an
Lees meer

Conspire 2 Inspire

Conspire2inspire is een razendsnel groeiende conspiracy opgericht door politiecollega’s Madelon Dona en Anna Garghetti met al zo’n 700 passievolle politiecollega’s. In 2015 begon Conspire2Inspire op het eerste congres met het thema ‘Awareness’, waarmee Madelon en Anna collega’s inspireerden om elkaar te helpen, zodat niemand alleen staat met zijn/haar idee of initiatief om de politie te verbeteren. Door subsidie van
Lees meer

Toekomst SAOP

In de CGOP vergadering van 23 februari jl. is door partijen besloten dat er geen reguliere middelen meer ter beschikking worden gesteld voor 2017 en 2018 aan SAOP. Dit houdt in dat de regeling Arbeid en Scholing 2017, welke gefinancierd werd uit deze reguliere middelen, waarschijnlijk niet of beperkt uitgevoerd zal worden.
Lees meer

ESF subsidie voor Bouw je eigen Baan, juist nu!

SAOP kan als Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie ESF aanvragen doen voor de sector Politie. Voor het project ‘Bouw je eigen baan, juist nu!’ heeft SAOP eind 2016 een verzoek om ESF subsidie gedaan. Tot ons genoegen heeft het Agentschap SZW daar op een positief besluit genomen!
Lees meer