logo

Actueel

Wat zijn de prioriteiten van SAOP voor 2020?

Het bestuur van SAOP heeft de prioriteiten voor 2020 vastgesteld. In 2019 heeft het bestuur gesprekken gevoerd met sleutelfiguren in de sector om te weten te komen wat de sector van SAOP verwacht en waar haar toegevoegde waarde ligt. Het resultaat is het jaarplan 2020, waarin de prioriteiten voor de komende jaren zijn vastgelegd. Deze prioriteiten zijn: veilig en gezond werken duurzame inzetbaarheid diversiteit Het b
Lees meer

Mindfulness versterkt de menselijke kant van het politiewerk

Negen weken lang volgden 168 politiemedewerkers uit zeven eenheden vrijwillig een training mindfulness. Onderzoekers keken welk effect dit had op hun functioneren. Nu zitten de trainingen en het onderzoek erop. De projectleider en twee onderzoekers vertellen enthousiast over de opbrengsten. ‘Heel fijn dat SAOP geld beschikbaar heeft gesteld voor dit project. Want mindfulness lijkt bij de politie in een behoefte te vo
Lees meer

Presentaties projecten centraal bij bijeenkomst voor projectleiders

Kennismaken met elkaars projecten, ervaringen delen en van elkaar leren. Met dit doel kwamen projectleiders van door SAOP gesubsidieerde projecten op 3 december bij elkaar in het hoofdbureau van de eenheid Den Haag. Bij binnenkomst in de aula ervaren ze meteen al een project in de praktijk. Want daar staat de Sign Language Coffeebar, waar in gebarentaal koffie is te bestellen bij een ‘gebaarista’. Subsidie aanv
Lees meer

Terugblik 2019

SAOP kijkt terug op een initiatiefrijk 2019. Zo zijn in 2019 binnen de politie tien nieuwe projecten gestart met SAOP-subsidie. Een door SAOP namens de politie ingediende ESF-aanvraag voor een project Zelf roosteren is gehonoreerd. Met SAOP subsidie hebben ook de vakorganisaties scholingsactiviteiten uitgevoerd voor hun leden. Met stakeholders uit de politiesector heeft het bestuur in maart de koers voor de komende j
Lees meer

SAOP/Politie genomineerd voor ESF Award

Het project ‘bouw je eigen baan, juist nu!’ is een van de 10 genomineerden voor de ESF Award. Over het project ‘Bouw je eigen baan, juist nu!’ is gebaseerd op een wetenschappelijk TNO-onderzoek naar een model voor vitaal vakmanschap, oftewel: het stoppen van mentaal gepensioneerd zijn. Het model sluit naadloos aan bij het gedachtengoed van sturen op vakmanschap, professionele ruimte nemen en operationeel leiderschap.
Lees meer
Foto: shutterstock

Buddy door dik en dun

Regelmatig vallen er bij de politie medewerkers uit als gevolg van werkgerelateerde problemen (PTSS, burn-out, dienstongevallen). Een groot aantal van deze medewerkers blijkt behoefte te hebben aan een buddy, zowel tijdens hun uitval als bij hun re-integratie. Dit blijkt uit een inventarisatie in het eerder door SAOP gefinancierde project ‘Buddy PTSS’. In dit vervolgproject wordt er daadwerkelijk een landelijk buddyn
Lees meer

Koffie bestellen in gebarentaal in de eenheid Den Haag

Op 7 oktober 2019 opent op het Hoofdbureau van de eenheid Den Haag aan de Burgemeester Patijnlaan een Sign Language Coffee Bar, een concept van CTalents waarbij goede koffie en invulling van de Banenafspraak samenkomen. Het is een pilot waarvoor SAOP de subsidie verstrekt. 
Lees meer

ESF-subsidie voor het project Zelf Roosteren

Het project Zelf Roosteren heeft subsidie toegekend gekregen uit de subsidieregeling ‘ESF 2014 – 2020 Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’. De doelstelling van het project is bijdragen aan een vermindering van de werk- en roosterdruk voor de politiemedewerkers. Met de subsidie worden verschillende vormen van zelfroosteren in de operationele eenheden ondersteund.
Lees meer

Bewustwording Etnisch Profileren met 360 graden videotechniek

Doel van het project ‘Bewustwording Etnisch Profileren’ is om met behulp van interactieve les- en leerstof politiecollega’s zich bewust te laten worden van de effecten van vooroordelen en gedrag dat neigt naar etnisch profileren. SAOP subsidieert de ontwikkeling van een interactieve les- en leermethode op basis van 360 graden-videotechnologie.
Lees meer