logo

Actueel

cover jaarplan saop

Subsidievoorwaarden en jaarplan 2020 vastgesteld

Nadat het bestuur van SAOP in oktober de subsidievoorwaarden 2020 heeft vastgesteld, heeft het CGOP er deze zomer ook zijn goedkeuring aan gegeven. Ook het jaarplan 2020 is goedgekeurd. De subsidievoorwaarden arbeidsmarktprojecten zijn van toepassing op alle arbeidsmarktprojecten die subsidie ontvangen van SAOP. Ook nieuwe aanvragen voor projecten worden aan deze voorwaarden getoetst. De subsidievoorwaarden vakorgani
Lees meer
stimuleringspremie

Prijsuitreiking stimuleringspremie duurzame inzetbaarheid

Medewerkers van de politie, Defensie, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Douane konden tot 1 april een goed idee indienen ter versterking van de samenwerking binnen het veiligheidsdomein. Op 25 mei 2020 zijn de stimuleringspremies uitgereikt voor de twee meest innovatieve plannen. Beide plannen werden mede ingediend door iemand uit de politieorganisatie. Een beroep in uniform is vaak zwaarder dan een gemiddeld b
Lees meer

SAOP-projecten kunnen worden verlengd vanwege coronacrisis

De huidige coronacrisis heeft een grote impact op de politieorganisatie en de prioriteiten die de Nationale Politie moet stellen bij de inzet van haar medewerkers. De coronacrisis heeft daarmee indirect ook invloed op de uitvoering van arbeidsmarktprojecten die SAOP subsidieert. Het bestuur van SAOP heeft daarom besloten dat projectleiders de looptijd van de nu lopende SAOP-projecten met zes maanden kunnen verlengen.
Lees meer

Subsidie voor project Horizon medezeggenschap

Veel ondernemingsraden denken erover na of zij in deze tijd nog wel voldoende aansluiting hebben bij de werkvloer, hun achterban. Ook bij de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie speelt die vraag. Het project Horizon medezeggenschap, waarvoor SAOP € 278.376 aan subsidie beschikbaar heeft gesteld, is bedoeld om aan de slag te gaan met dit onderwerp en een perspectief te ontwikkelen voor de medezeggenschap. De
Lees meer

Autisme Ambassade binnen de politie

Het bestuur van SAOP heeft eind 2019 de subsidieaanvraag van de politie gehonoreerd voor het opzetten van een zogenoemde interne Autisme Ambassade. Dit is een netwerk van werknemers met autisme uit verschillende lagen van de organisatie die zich inzetten om open te zijn over hun autisme. Zo bieden de ambassadeurs steun aan andere collega’s met autisme of een vermoeden van autisme en werken ze aan destigmatiseri
Lees meer

Met Future skills voorbereid op de toekomst

Future Skills is een innovatief project dat zich richt op het politiewerk van morgen. Wat vraagt dat werk voor vaardigheden van politiemensen? Het project sluit daarmee aan bij de SAOP-thema’s duurzame inzetbaarheid en diversiteit. SAOP heeft in totaal €296.100 aan subsidie beschikbaar gesteld voor het project. Dit bedrag zal worden gebruikt voor onderzoek, het ontwikkelen van prototypes en voor ‘delen en samenwerken
Lees meer

Aankondiging SAOP projectleidersbijeenkomst 24 november 2020

Op 24 november 2020 vindt de tweede SAOP projectleidersbijeenkomst nieuwe stijl plaats. Doel van de bijeenkomst is de band tussen de politie en SAOP te versterken. Bovendien wil SAOP met deze bijeenkomst projectleiders ruimte en gelegenheid bieden om in een informele setting kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen over door SAOP gesubsidieerde projecten. Alle geïnteresseerden welkom Ben je geïnteresseerd in d
Lees meer

Volg SAOP nu ook op LinkedIn

Om de bekendheid van SAOP in en buiten de sector politie te vergroten, heeft SAOP sinds kort een LinkedIn-pagina. Regelmatig zullen we daarop voor de sector interessante berichten plaatsen. Bijdragen aan bekendheid SAOP We nodigen je van harte uit om de LinkedIn- pagina van SAOP te volgen. Je krijgt dan de berichten die SAOP deelt op LinkedIn te zien in je tijdlijn. Door de pagina te volgen, draag je ook bij aan de v
Lees meer
stimuleringspremie

€5.000 stimuleringspremie voor je goede idee!

Heb je een nieuw idee om meer mensen te interesseren voor werken bij de politie? Of heb je een idee om jezelf en je collega’s langer gezond en met plezier aan het werk te houden? Of om de diversiteit in de uniformenberoepen te vergroten? En is dat idee niet alleen interessant voor de eenheid waar je werkt, maar ook voor collega’s bij andere eenheden van de politie? Of voor collega’s bij Defensie, de Douane of de Dien
Lees meer