logo

Actueel

Twee projecten voor meer samenwerking in veiligheidsdomein

De indieners van twee innovatieve plannen ter versterking van de samenwerking binnen het veiligheidsdomein, wonnen in mei 2020 een stimuleringspremie. Lees meer over deze twee plannen: versterking van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers met een arbeidsbeperking en oprichting van een forensische opsporingscommunity. Stimuleringspremie en aanvullende subsidie De stimuleringspremie duurzame inzetbaarheid, beschikb
Lees meer
Carolien Dijkstra

Hoe gaat het nu met…?

Anders kijken: je verdiepen in de ander is de eerste stap Hoe leg je als politieagent contact met moeilijk bereikbare doelgroepen en welke beïnvloedingstechnieken kun je daarbij inzetten? In het project Anders kijken volgden bijna 1000 politiemedewerkers trainingen, werd een pilot met netwerkagenten uitgevoerd en blijken succesvolle koffiesessies met statushouders een blijvertje. In de tweede aflevering van de rubrie
Lees meer
Vergadering

Een jaar Horizon medezeggenschap

Hoe zorgen we ervoor dat medezeggenschap professioneel wordt ingevuld en dat de OR een goede vertegenwoordiging is van alle medewerkers? En hoe zorgen we voor vernieuwing en verjonging in medezeggenschap? Die vragen staan centraal in het project Horizon medezeggenschap. Het project loopt nu één jaar en het eerste deel is afgerond. We blikken kort terug en vooruit. Onderzoek toekomst medezeggenschap Het project Horizo
Lees meer
Blauwe Boon

‘Blauwe Boon is niet meer weg te denken’

Door corona waren er het grootste deel van 2020 minder medewerkers aanwezig in het hoofdbureau van de eenheid Den Haag. Moeilijk om dan goed te beoordelen of de Sign Language Coffee Bar, waar dove en slechthorende barista’s werk vinden, kostendekkend is. Jory de Groot, coördinator Banenafspraak, hoopt op voortzetting van de koffiebar en betere tijden in 2021. Ze maakt in elk geval een handreiking voor andere eenheden
Lees meer
Petra van Beek

SAOP op weg naar 2021

Dat 2020 een bijzonder jaar is, hoeft geen betoog. Ook bij de projecten die SAOP ondersteunt, waren de gevolgen van Covid-19 te merken. Je kunt dat bijvoorbeeld lezen in het interview met projectleider Jory de Groot, over de Sign Language Coffee Bar in de eenheid Den Haag. Om te voorkomen dat uitvoering van projecten in de knel komt, hebben we als bestuur in april besloten dat lopende SAOP-projecten met zes maanden v
Lees meer

Projectleidersbijeenkomst 2020 verzet naar latere datum

Eerder kondigden we aan dat er op 24 november 2020 een projectleidersbijeenkomst zou worden gehouden. Vanwege de huidige coronamaatregelen heeft het bestuur besloten deze bijeenkomst te annuleren. We organiseren graag later alsnog een moment waarop projectleiders bij elkaar kunnen komen. Het bestuur van SAOP vindt het belangrijk projectleiders de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten in een informele setting. Als
Lees meer

Vitaal vakmanschap: van project naar beleidsdoel

Ben je mentaal gepensioneerd of ben je een vitaal vakman of -vrouw? Die vraag stond centraal in het project ‘Bouw je eigen baan, juist nu!’ dat in 2016 startte. Het doel was dat alle medewerkers van alle leeftijden werken aan vitaal vakmanschap. Dat wil zeggen dat ze zo lang mogelijk met plezier waardevol werk kunnen blijven doen en daar zelf verantwoordelijkheid voor nemen. In het project werden politiem
Lees meer

SupportApp biedt zelftest en verlaagt drempel voor ondersteuning

Wat zijn normale reacties op ingrijpende gebeurtenissen die je als politiemedewerker meemaakt? Wanneer is het verstandig om professionele hulp in te roepen? Met subsidie van SAOP wordt een SupportApp ontwikkeld waarmee alle politiemedewerkers zelf hun mentale gezondheid in de gaten kunnen houden. Ook verlaagt de app de drempel om ondersteuning te zoeken. Mentale gezondheid Politiewerk kan mentaal belastend zijn. Dat
Lees meer
5 jongeren met een vr bril op

Recherchewerk oefenen met VR-bril

Een schietpartij, iemand die voor de trein is gesprongen, een lichaam in het water – allemaal zaken waarin tactisch rechercheurs onderzoek moeten doen. Ze leren in de praktijk hoe ze dat moeten aanpakken. Maar zijn er andere manieren waarop ze ervaring kunnen opdoen in zulke heftige situaties? Met subsidie van SAOP start in Amsterdam een pilot training plaats delict (PD) met Virtual Reality (VR). ‘Een leidingge
Lees meer