logo

Actueel

2 sprekers met een agent in het midden op een podium

Vitaal vakmanschap: van project naar beleidsdoel

Twee jaar duurde het experiment met proeftuinen waarin politieteams de regie leerden nemen over hun werk. Nu is ‘vitaal vakmanschap’ een van de doelen van landelijk politiebeleid. In de eerste aflevering van de rubriek ‘Hoe gaat het nu met…?’ kijken we terug op het project ‘Bouw je eigen baan, juist nu!’, dat liep van 2016 – 2018. Ben je mentaal gepensioneerd of ben je een vitaal v
Lees meer

SupportApp biedt zelftest en verlaagt drempel voor ondersteuning

Wat zijn normale reacties op ingrijpende gebeurtenissen die je als politiemedewerker meemaakt? Wanneer is het verstandig om professionele hulp in te roepen? Met subsidie van SAOP wordt een SupportApp ontwikkeld waarmee alle politiemedewerkers zelf hun mentale gezondheid in de gaten kunnen houden. Ook verlaagt de app de drempel om ondersteuning te zoeken. Mentale gezondheid Politiewerk kan mentaal belastend zijn. Dat
Lees meer
5 jongeren met een vr bril op

Recherchewerk oefenen met VR-bril

Een schietpartij, iemand die voor de trein is gesprongen, een lichaam in het water – allemaal zaken waarin tactisch rechercheurs onderzoek moeten doen. Ze leren in de praktijk hoe ze dat moeten aanpakken. Maar zijn er andere manieren waarop ze ervaring kunnen opdoen in zulke heftige situaties? Met subsidie van SAOP start in Amsterdam een pilot training plaats delict (PD) met Virtual Reality (VR). ‘Een leidingge
Lees meer
cover jaarplan saop

Subsidievoorwaarden en jaarplan 2020 vastgesteld

Het bestuur van SAOP heeft de subsidievoorwaarden 2020 voor arbeidsmarktprojecten en voor vakorganisaties vastgesteld. Ook het jaarplan 2020 is officieel bekrachtigd. De subsidievoorwaarden arbeidsmarktprojecten zijn van toepassing op alle arbeidsmarktprojecten die subsidie ontvangen van SAOP. Ook nieuwe aanvragen voor projecten worden aan deze voorwaarden getoetst. De subsidievoorwaarden vakorganisaties zijn van toe
Lees meer
stimuleringspremie

Prijsuitreiking stimuleringspremie duurzame inzetbaarheid

Medewerkers van de politie, Defensie, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Douane konden tot 1 april een goed idee indienen ter versterking van de samenwerking binnen het veiligheidsdomein. Op 25 mei 2020 zijn de stimuleringspremies uitgereikt voor de twee meest innovatieve plannen. Beide plannen werden mede ingediend door iemand uit de politieorganisatie. Een beroep in uniform is vaak zwaarder dan een gemiddeld b
Lees meer

SAOP-projecten kunnen worden verlengd vanwege coronacrisis

De huidige coronacrisis heeft een grote impact op de politieorganisatie en de prioriteiten die de Nationale Politie moet stellen bij de inzet van haar medewerkers. De coronacrisis heeft daarmee indirect ook invloed op de uitvoering van arbeidsmarktprojecten die SAOP subsidieert. Het bestuur van SAOP heeft daarom besloten dat projectleiders de looptijd van de nu lopende SAOP-projecten met zes maanden kunnen verlengen.
Lees meer

Subsidie voor project Horizon medezeggenschap

Veel ondernemingsraden denken erover na of zij in deze tijd nog wel voldoende aansluiting hebben bij de werkvloer, hun achterban. Ook bij de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie speelt die vraag. Het project Horizon medezeggenschap, waarvoor SAOP € 278.376 aan subsidie beschikbaar heeft gesteld, is bedoeld om aan de slag te gaan met dit onderwerp en een perspectief te ontwikkelen voor de medezeggenschap. De
Lees meer

Autisme Ambassade binnen de politie

Het bestuur van SAOP heeft eind 2019 de subsidieaanvraag van de politie gehonoreerd voor het opzetten van een zogenoemde interne Autisme Ambassade. Dit is een netwerk van werknemers met autisme uit verschillende lagen van de organisatie die zich inzetten om open te zijn over hun autisme. Zo bieden de ambassadeurs steun aan andere collega’s met autisme of een vermoeden van autisme en werken ze aan destigmatiseri
Lees meer

Met Future skills voorbereid op de toekomst

Future Skills is een innovatief project dat zich richt op het politiewerk van morgen. Wat vraagt dat werk voor vaardigheden van politiemensen? Het project sluit daarmee aan bij de SAOP-thema’s duurzame inzetbaarheid en diversiteit. SAOP heeft in totaal €296.100 aan subsidie beschikbaar gesteld voor het project. Dit bedrag zal worden gebruikt voor onderzoek, het ontwikkelen van prototypes en voor ‘delen en samenwerken
Lees meer