logo

Extra dataspecialisten voor de eenheid Amsterdam

De Politie onderzoekt voor de eenheid Amsterdam met subsidie van SAOP of mensen met autisme geschikt zijn om grote hoeveelheden ongestructureerde data om te zetten naar gestructureerde data. Zij kunnen dan ingezet worden bij het Team Rendement Operationele Informatie (TROI) dat forensische data-analyses  uitvoert en daarmee voor opsporing relevante informatie haalt uit digitale bronnen.

Forensische tools

Bij TROI werken dataspecialisten die ongestructureerde data kunnen omzetten naar gestructureerde output. Deze output wordt vervolgens gebruikt om analyses uit te voeren op die data en om informatie te ontsluiten die voor de opsporing relevant is. Daarnaast worden binnen de digitale opsporing forensische tools gebruikt om in beslaggenomen gegevensdragers uit te lezen. Die forensische tools gebruiken vaak gesloten formats waardoor de output nauwelijks met andere analysetools kan worden geanalyseerd. Daarom zijn er ook programmeurs nodig die programma’s schrijven om taken te automatiseren waarin deze forensische tools niet voorzien, bijvoorbeeld ruwe data in bulk converteren.

Oog voor detail

Voor deze werkzaamheden zijn medewerkers nodig die oog hebben voor detail en patronen in data snel kunnen herkennen. Veel hoger opgeleide mensen met autisme hebben het talent dat ze zich zeer goed kunnen focussen en naar een oplossing van een vraagstuk blijven zoeken. Ze hebben bovendien extreem oog voor detail en vaak sterk ontwikkelde analysevaardigheden.

Banenafspraak

Met de subsidie van SAOP worden vier mensen uit de doelgroep gedurende twee jaar gedetacheerd om grote hoeveelheden data om te zetten voor opsporingsonderzoeken. Het gaat om twee dataspecialisten en twee softwareontwikkelaars. Het project geeft zo invulling aan de Banenafspraak voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit sluit goed aan bij het SAOP-thema ‘vergroten van de diversiteit’. De SAOP-subsidie van €783.126 wordt gebruikt voor de detacheringskosten en een externe evaluatie. Het project loopt tot oktober 2021.

Meer informatie: saop@caop.nl