logo

Buddy door dik en dun

Foto: shutterstock

Het project ‘Buddy door dik en dun’ is een vervolg op het project ‘Buddy PTSS’ waarin een kennisinventarisatie heeft plaatsgevonden om een inschatting te maken van de meerwaarde van een buddy voor collega’s met PTSS en/of die re-integreren binnen de Politie. Binnen de eenheden van de Politie bestaan veel buddy-initiatieven. Het nieuwe project bundelt deze initiatieven, geeft richting en faciliteert in het professionaliseren van de kwaliteiten van de buddy. ‘Buddy door dik en dun’ wordt door SAOP gesubsidieerd.

Collegiale ondersteuning

Regelmatig vallen er bij de Politie medewerkers uit als gevolg van werkgerelateerde problemen (PTSS, burn-out, dienstongevallen). Tijdens uitval, maar zeker ook tijdens re-integratie, blijkt een groot aantal van deze collega’s behoefte te hebben aan een buddy. Dat is een laagdrempelige vorm van collegiale ondersteuning die specifiek wordt ingezet tijdens uitval en re-integratie na klachten. De buddy biedt praktische en emotionele ondersteuning. Gelijkwaardigheid en vertrouwen tussen collega en buddy zijn belangrijke uitgangspunten.

Buddynetwerk

Binnen de eenheden van de Nationale Politie blijkt een veelheid aan buddy-initiatieven te bestaan: individueel of in groepsverband, officieel dan wel officieus. Het project ‘Buddy door dik en dun’ heeft tot doel deze initiatieven te bundelen en te komen tot een landelijk dekkend buddynetwerk binnen de Nationale Politie. Dat netwerk richt zich eerst op uitgevallen of re-integrerende collega’s door een post-traumatische stress-stoornis (PTSS) of door een dienstongeval. De bedoeling is dat het later wordt uitgebreid naar andere collega’s met mentale of fysieke blessures.

Handreiking voor buddy’s

In het project wordt ook een (digitale) handreiking ‘buddy’ ontwikkeld met omschrijvingen van de taken en rollen van betrokkenen bij het buddynetwerk en een richtlijn voor de selectie van buddy’s. Een online platform zorgt voor ondersteuning van de buddy’s en coördinatoren van het netwerk. Binnen de politie is het project ondergebracht in het Programma Bijzondere Zorg.
Voor het project stelt SAOP € 143.758 beschikbaar. Het project loopt van 1 juni 2019 tot en met 31 december 2020.

Meer informatie: saop@caop.nl

Foto: shutterstock