logo

Bestuursvergadering SAOP

Datum:

09/07/2020

Het bestuur bespreekt nieuwe en lopende projecten en het conceptjaarverslag van SAOP over 2019. Nieuwe subsidieaanvragen ter bespreking in deze vergadering dienen uiterlijk 25 juni 2020 bij SAOP binnen te zijn.