logo

Bestuursvergadering SAOP

Datum:

05/10/2020

Het bestuur bespreekt nieuwe en lopende projecten de eindverantwoording van afgeronde projecten. Tevens het concept jaarplan en de conceptbegroting voor 2021. Nieuwe subsidieaanvragen ter bespreking in deze vergadering dienen uiterlijk 22 september 2020 bij SAOP binnen te zijn.