logo

Bestuursvergadering SAOP

Datum:

30/11/2020

Het bestuur bespreekt nieuwe en lopende projecten en de rapportage van de functionaris gegevensbescherming. Nieuwe subsidieaanvragen ter bespreking in deze vergadering dienen uiterlijk 17 november 2020 bij SAOP binnen te zijn.